“lk heet u welkom op de website van JasPo Eventservice”

Bent u van plan om een evenement te organiseren en daarbij op zoek naar kwalitatief goed materiaal en representatief personeel op het gebied van garderobes en toiletten, dan bent u aan hetjuiste adres.

“Mag ik uw jas en de zorg voor uw evenement aannemen?”

Met eigen garderobes voor het bewaren van 2500 jassen verzorg ik voor u een stijlvollebijdrage aan het slagen van uw evenement. Het is mogelijk de garderobes afzonderlijk te huren, maar voor
een volledige service inclusief garderobepersoneel sta ik eveneens garant.

“Pepermuntje of eenkauwgompje van de toilet juffrouw?”

Een onontbeerlijk onderdeel van uw evenement en misschien wel uw visitekaartje zijn schone en degelijke
toiletten. Verschillende opties zijn mogelijk: ik kan voor u de toilet units met
benodigdheden en personeel verzorgen of enkel het personeel aanleveren.

Service op maat

De kernpunten van mijn bedrijf die zorgen voor het slagen van uw evenement zijn goede afspraken maken en
hard werken om die totale service te bieden aan u en uw gasten.